Deelnemen experiment gesloten coffeeshopketen

Het kabinet wil een experiment mogelijk maken met het telen en de verkoop van cannabis voor recreatief gebruik. Deelnemende partijen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gemeenten en coffeeshops

Alle coffeeshops binnen een experimenteergemeente moeten deelnemen aan het experiment en zij mogen alleen de gereguleerde teelt verkopen. Ook moeten de huidige regels blijven gelden binnen de coffeeshops. Bijvoorbeeld het toegangsverbod onder de 18 jaar en de verkoop van maximaal 5 gram cannabis per klant.  

De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 de nadere regels en voorwaarden voor het experiment zijn uitgewerkt. Gemeenten kunnen dan officieel hun interesse laten blijken om deelnemer te worden van het experiment. De commissie Knottnerus adviseert vervolgens aan de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid over welke gemeenten deelnemer van het experiment kunnen worden. Dat zijn er maximaal 10. De ministers nemen vervolgens het uiteindelijke besluit over de deelnemende gemeenten.

Cannabistelers

De minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid wijzen 5 tot 10 telers aan. Het voornemen is om de telers door middel van een vergunningprocedure bij besluit aan te wijzen. Deze procedure vindt plaats nadat de algemene maatregel van bestuur (AMvB) in werking is getreden. De criteria en de procedure voor het selecteren en aanwijzen van telers worden uitgewerkt in de AMvB. Er wordt een tijdvak opengesteld waarbinnen belangstellenden een aanvraag kunnen indienen, waarna wordt beoordeeld welke aanvragers aan de criteria voldoen.In de concept AMvB is onder andere opgenomen dat een teler een bedrijfsplan moet hebben. In dat bedrijfsplan moet bijvoorbeeld staan op welke manier de teelt zal plaatsvinden, welke soorten cannabis de teler wil telen en hoe de teler ervoor zorgt dat de cannabis aan de coffeeshops wordt geleverd. Het kabinet onderschrijft de inschatting van de commissie dat voor de teelt in het kader van het experiment een voorbereidingstijd nodig is van minimaal een jaar.