Deelnemen experiment gesloten coffeeshopketen

Het kabinet wil een experiment mogelijk maken met het telen en de verkoop van cannabis voor recreatief gebruik. Deelnemende partijen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

De meeste voorwaarden staan beschreven in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Eind 2018 is een concept van deze AMvB bekend gemaakt. Iedereen kon op dit concept reageren. De reacties die zijn ontvangen worden op dit  moment verwerkt. Een nieuwe versie van de AMvB wordt in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Gemeenten en coffeeshops

Alle coffeeshops binnen een experimenteergemeente moeten deelnemen aan het experiment. Zij mogen alleen de gereguleerde teelt verkopen. Ook blijven de huidige regels gelden binnen de coffeeshops. Bijvoorbeeld het toegangsverbod onder de 18 jaar en de verkoop van maximaal 5 gram cannabis per klant.  

De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 de nadere regels en voorwaarden voor het experiment zijn uitgewerkt. Gemeenten kunnen dan officieel hun interesse laten blijken om deel te nemen aan het experiment. Zij krijgen nog informatie over hoe ze zich kunnen aanmelden. Deze informatie komt ook op deze website te staan. De commissie Knottnerus adviseert vervolgens aan de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid over welke gemeenten aan het experiment kunnen deelnemen. Dat zijn er maximaal 10. De ministers nemen daarna het besluit over de deelnemende gemeenten.

Infographic experiment gesloten coffeeshopketen voor coffeeshops en gemeenten

Tijdlijn experiment gesloten coffeeshopketen - overzicht gemeenten en coffeeshops

Cannabistelers

De minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid wijzen 5 tot 10 telers aan. Het voornemen is om de telers door middel van een vergunningprocedure bij besluit aan te wijzen. Deze procedure vindt plaats nadat de AMvB in werking is getreden. De criteria en de procedure voor het selecteren en aanwijzen van telers worden uitgewerkt in de AMvB.

Er wordt een tijdvak opengesteld waarbinnen belangstellenden een aanvraag kunnen indienen. Daarna wordt beoordeeld welke aanvragers aan de criteria voldoen. In de concept AMvB is onder andere opgenomen dat een teler een bedrijfsplan moet hebben. In dat bedrijfsplan moet bijvoorbeeld staan:

  • op welke manier de teelt zal plaatsvinden;
  • welke soorten cannabis de teler wil telen;
  • hoe de teler ervoor zorgt dat de cannabis aan de coffeeshops wordt geleverd.

De commissie denkt dat voor de teelt voor het experiment minimaal 1 jaar voorbereidingstijd nodig is. Het kabinet is het daar mee eens.

Infographic experiment gesloten coffeeshopketen voor telers

Tijdlijn experiment gesloten coffeeshopketen - overzicht telers