Duurzaam Vastgoed en de Praktijk

In deze publicatie zijn de criteria beschreven waaraan een gebouw moet voldoen om het predikaat duurzaam gebouwd te krijgen. Bij het opstellen van de criteria is rekening gehouden met praktijkervaringen en is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande modellen en instrumenten.

De publicatie is bedoeld voor mensen werkzaam in of betrokken bij de utiliteitsbouw: institutionele beleggers, projectontwikkelaars, eigenaar-gebruikers en huurders van kantoorgebouwen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • Praktijkvoorbeelden van duurzaam vastgoed.
  • Beoordelingsmethode duurzaam vastgoed.

Datum van uitgave: 2007 / Agentschap NL / bestelcode: 2KPUB0704