Antwoorden Kamervragen over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012

Antwoorden van minister Knops over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen.