Aanbiedingsbrief bij afschrift brief VNG over toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet

Minister Ollongren stuurt een afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de toepassing van de groene heffingskorting en de toepassing van artikel 220f Gemeentewet.