Milieuprestatieberekening Gebouwen, Evaluatie 2013 Movares, 23 juni 2014

Dit rapport geeft inzicht in de juistheid van invoer van gegevens bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.