Duurzaamheidsvisie Renovatie Binnenhof

Met deze duurzaamheidsvisie wordt een aanpak voorgesteld voor de omgang met duurzaamheid bij de renovatie van het Binnenhofcomplex, waarbij rekening wordt gehouden met erfgoedwaarde, bouwfysica en kostenaspecten.