Onderzoek Mobiliteitsvernieuwing en Slimme, Duurzame Verstedelijking

Het onderzoek Mobiliteitsvernieuwing en Slimme, Duurzame Verstedelijking bestaat uit 4 onderdelen. Aangeraden wordt om het in de onderstaande volgorde tot u te nemen.

Deel A beschrijft mobiliteitsprincipes die bijdragen aan slimme, duurzame verstedelijking en ondersteuning bieden bij het opstellen van beleidsdocumenten.

Deel B verbindt deze mobiliteitsprincipes aan stedenbouwkundige principes om te komen tot een onderzoeksmethode voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Bovendien zijn in dit onderdeel casussen uitgewerkt die maatregelen gericht op mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking visualiseren en onderbouwen vanuit een stedenbouwkundig perspectief. 

Deel Ca omvat een kwantitatieve onderbouwing van de casussen op het gebied van specifiek mobiliteit. 

Deel Cb bestaat uit kwantitatieve onderbouwingen gericht op de financiële en maatschappelijke meerwaarde van mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteit van de casussen.

Deel D is een achtergrondnotitie met betrekking tot het zelfstandig maken van berekeningen voor Mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking.