Beantwoording Kamervragen over methaanemissies fossiele-energiesector

Minister Wiebes beantwoordt vragen over een wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de methaanuitstoot van de fossiele energiesector veel hoger is dan gedacht.