Beantwoording verdere Kamervragen over de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad

Minister Wiebes beantwoordt de Eerste Kamer verdere vragen over de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad.