Duurzame economie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Rijksoverheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Rijksoverheid helpt bedrijven die hulp nodig hebben bij maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Overheid stimuleert bedrijven met MVO aan de slag te gaan

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van MVO. Zij houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of gehandicapten in dienst te nemen.

De Rijksoverheid stimuleert MVO op de volgende manieren:

  • De Transparantiebenchmark. Elk jaar laat de Rijksoverheid 500 verslagen van bedrijven over hun MVO-activiteiten onderzoeken. Het bedrijf dat het hoogst eindigt op de Transparantiebenchmark ontvangt een prijs: De Kristal.
  • De overheid stimuleert de ontwikkeling van duurzame producten door zelf duurzaam in te kopen. Zo hebben veel ministeries alleen nog maar biologische producten in de bedrijfsrestaurants.
  • De overheid heeft MVO Nederland opgericht. Dit is de nationale kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van MVO. Hier kunnen bedrijven terecht die duurzamer willen ondernemen.
  • MVO is een vast onderdeel van Nederlandse handelsmissies naar het buitenland. Gaan bedrijven mee met deze missies? Dan moeten zij de MVO-OESO-richtlijnen onderschrijven. OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Nederlandse delegaties brengen MVO ter sprake in het land dat zij bezoeken.
  • Bedrijven die de OESO-richtlijnen naleven kunnen financiële ondersteuning krijgen bij internationale handels- en investeringsactiviteiten.
  • Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) helpt bedrijven met de verduurzaming van hun internationale productieketen. Het IDH is met steun van de Rijksoverheid opgezet. Doel is om duurzame handel in bijvoorbeeld cacao, katoen, thee, koffie, soja en elektronica te stimuleren. Voor Nederlandse ondernemers is het vaak moeilijk om misstanden bij deze leveranciers te herkennen en aan te pakken. Denk aan corruptie, dwangarbeid of milieuvervuiling.
  • Nederlandse ambassades in het buitenland adviseren bedrijven over de MVO-risico’s die zij in buitenlandse markten tegen kunnen komen.
De Rijksoverheid. Voor Nederland