Kamerbrief met reactie op brief gemeenten over windparken op zee

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort over de informatievoorziening over de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken op zee.