Beantwoording Kamervragen over de energiedoelstellingen voor wind op land

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Jan Vos (PvdA) over de energiedoelstellingen voor wind op land.