Reactiedocument op zienswijzen en adviezen

In het Reactiedocument reageert het kabinet op alle zienswijzen en adviezen naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.