Meepraten over energiebeleid met de landelijke energieraadpleging

Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn moet ons energiesysteem veranderen. Maar die transitie naar een nieuw energiesysteem leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert een landelijke raadpleging om alle Nederlanders de kans te geven een advies te geven aan het kabinet en te horen wat zij belangrijk vinden. Tot en met 1 maart 2023 kan iedereen meedoen met de energieraadpleging. Op die manier hoopt het kabinet dat de besluiten in de energietransitie zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van Nederlanders.

Het energiesysteem in Nederland moet overgaan op duurzame energievormen zoals hernieuwbare elektriciteit, groene gassen, hernieuwbare warmte en groene brandstoffen. De keuzes die de overheid in de energietransitie maakt hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Maar die transitie leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen en beperkte ruimte op het energienet. Het zorgt voor dilemma’s waar niet één perfect antwoord voor bestaat. Daarom wil de overheid graag advies en ideeën van veel verschillende mensen via deze landelijke volksraadpleging.

In de Energieraadpleging van 2023 krijgen Nederlanders in een enquête tien waarden te zien waar de overheid rekening mee kan houden in de energietransitie, om daar vervolgens een keuze tussen te maken. Moet Nederland voor haar energievoorziening zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland? Of moeten we toch vooral voorkomen dat onze leefomgeving verandert? En welke elementen zijn het belangrijkst bij de komst van nieuwe kerncentrales? Deelnemers kunnen hun keuzes uitgebreid motiveren en nuanceren. Aanvankelijk duurde de raadpleging tot 24 februari 2023. Deze periode is verlengd met een week tot 1 maart 2023, zodat meer Nederlanders de kans krijgen om mee te doen en de politiek te adviseren over het toekomstig energiesysteem. 

  • Energieraadpleging 2023

Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie): “We organiseren de raadpleging omdat we Nederlanders de kans willen geven om hun voorkeuren en zorgen over het energiesysteem van de toekomst te delen met de overheid. De lessen en conclusies over dilemma’s waar we voor staan nemen we mee in onze besluiten. Dat verhoogt de slagingskans van de energietransitie."

Het ministerie organiseert de raadpleging samen met Populytics. De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. De resultaten komen begin april beschikbaar en worden gebruikt bij het ontwikkelen van het beleid voor het energiesysteem in 2050.