Samen werken aan grote energieprojecten

Het opwekken, opslaan en transporteren van energie maakt steeds meer deel uit van de leefomgeving van Nederlanders. Bij grote energieprojecten werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daarom samen met regionale overheden en andere betrokken partijen.

Door deze samenwerking kunnen grote energieprojecten beter en sneller tot stand komen. Daarbij gaat het vaak ook om duurzame energie. Voorbeelden van grote energieprojecten zijn:

  • windmolenparken;
  • gaswinning;
  • hoogspanningsmasten.

Overzicht grote energieprojecten 2017

Het overzicht van energieprojecten staat op een digitale kaart. En geeft inzicht in hoe EZK in 2017 de ruimtelijke inpassing van grote energieprojecten heeft uitgevoerd. Per project is aangegeven met welke partijen EZK samenwerkte.

Het overzicht bevat projecten die deel uitmaken van de rijkscoördinatieregeling (RCR). Onder de RCR vallen grote projecten van nationaal belang. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van EZK, coördineert de vergunningverlening van energieprojecten die onder de RCR vallen. Ook zijn de kavelbesluiten van Wind op zee opgenomen. Het overzicht loopt tot en met 31 december 2017. Actuele projectinformatie kunt u vinden op de website van Bureau Energieprojecten.

Energieprojecten aanklikbaar op digitale kaart

De energieprojecten zijn aanklikbaar op een digitale kaart. Bij deze kaart horen de volgende documenten:

Het Overzicht Energieprojecten krijgt eens per jaar een update.