Overzicht energieprojecten Rijksoverheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert grote energieprojecten in Nederland. Dat doet EZK vaak samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het overzicht van energieprojecten geeft inzicht in de projecten en de betrokken partijen.

Energieprojecten steeds meer onderdeel van leefomgeving

Opwekking, opslag en transport van energie zijn steeds meer onderdeel van de leefomgeving in Nederland. Het kan gaan om windmolenparken, gaswinning, hoogspanningsverbindingen of andere energieprojecten.

Samenwerking overheden, burgers en bedrijven aan energieprojecten

Bij grote energieprojecten werkt de Rijksoverheid daarom samen met regionale overheden, zoals gemeenten, provincies, waterschappen. En ook met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

53 energieprojecten op digitale kaart van Nederland

Het overzicht van energieprojecten staat op een digitale kaart van Nederland. Deze eerste versie van het projectenoverzicht bevat 53 projecten. Het overzicht geeft inzicht in de manier waarop EZK grote energieprojecten coördineert. En welke partijen daarbij betrokken zijn.

Het overzicht bevat projecten die deel uitmaken van de rijkscoördinatieregeling (RCR). Binnen deze regeling geven de partijen verschillende vergunningen en ontheffingen die voor een project nodig zijn. Dat doen ze tegelijkertijd en in onderling overleg.

Op de kaart staat ook een aantal grote energieprojecten die niet onder de RCR vallen. EZK speelt hierbij een andere rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener.

Projecten aanklikbaar op digitale kaart

De projecten zijn aanklikbaar op de digitale kaart van Nederland. Ze zijn te selecteren per energiesoort en per projectfase. Bij deze kaart hoort het volgende document:

Het projectenoverzicht krijgt eens per jaar een update.