Samen werken aan grote energieprojecten

Het opwekken, opslaan en transporteren van energie maakt steeds meer deel uit van de leefomgeving van Nederlanders. Bij grote energieprojecten werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daarom samen met regionale overheden en andere betrokken partijen.

Door deze samenwerking kunnen grote energieprojecten beter en sneller tot stand komen. Daarbij gaat het vaak ook om duurzame energie. Voorbeelden van grote energieprojecten zijn:

  • zonneparken;
  • windmolenparken;
  • gaswinning;
  • hoogspanningsmasten.

Rijksoverheid coördineert energieprojecten van nationaal belang

Grote energieprojecten van nationaal belang maken deel uit van de rijkscoördinatieregeling (RCR). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert de vergunningverlening van energieprojecten die onder de RCR vallen. Actuele projectinformatie kunt u vinden op de website van Bureau Energieprojecten van RVO.

Overzicht grote energieprojecten

Het overzicht van energieprojecten staat op een digitale kaart. Dit overzicht van energieprojecten geeft een beeld van de manier waarop EZK grote energieprojecten coördineert, en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Bij deze digitale kaart horen de volgende documenten: