Voldoende elektriciteit

De vraag naar elektriciteit stijgt. Voor de economie is het belangrijk dat er altijd voldoende elektriciteit beschikbaar is. Daarom investeert de Rijksoverheid in een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnetwerk.

Productie duurzame elektriciteit

De overheid stimuleert de productie van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via windmolens of zonnepanelen. In 2020 moet 14% van alle gebruikte energie in Nederland duurzaam zijn. De overheid stelt subsidies en belastingvoordelen beschikbaar voor de opwekking van duurzame energie.

Energiebesparing

Bij het verbruik van energie komen niet alleen broeikasgassen als CO2 vrij. Maar de fossiele brandstoffen raken ook langzaam op. Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende elektriciteit in de toekomst is, stimuleert de overheid energiebesparing.

De Rijksoverheid heeft met verschillende partijen, zoals de industrie, afspraken gemaakt over energiebesparing. Ook wil de Rijksoverheid dat zoveel mogelijk huiseigenaren energiebesparende maatregelen nemen.

Europese afspraken elektriciteitsmarkten

De Europese Commissie heeft in 2015 een strategie aangekondigd om te komen tot 1 Energie Unie. Het doel hiervan is:

  • verbeteren van de energievoorzieningszekerheid;
  • voltooien van de interne energiemarkt;
  • verminderen van de energievraag;
  • CO₂-arm maken van de Europese economie;
  • onderzoek en innovatie in de energiesector.

Onder de vlag van de Energie Unie heeft de Europese Commissie in 2016 verschillende wetgevingspakketten gepubliceerd. Diverse belangrijke wetgevende voorstellen gericht op de klimaat- en energiedoelen komen er nog aan.