Wonen onder hoogspanningslijnen

Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen worden woningen zoveel mogelijk vermeden. Voor 2005 was dat nog niet zo. Daarom wil het kabinet het mogelijk maken dat bestaande hoogspanninglijnen gedeeltelijk onder de grond gaan lopen (verkabelen). Of worden verplaatst.

Verkabelen of verplaatsen bestaande hoogspanningslijnen

Het gaat om het verkabelen of verplaatsen van bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) door bewoond gebied (bevolkingskern). Voor verbindingen van 220 kV en 380 kV is dit om technische redenen zeer beperkt mogelijk.

Om de hoogspanningslijnen op verzoek van een gemeente en/of provincie te kunnen verkabelen of te verplaatsen is een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel Voortgang energietransitie is in behandeling bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring beoordeelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel. Naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017.

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen

Verkabeling of verplaatsing van een hoogspanningslijn is technisch en/of financieel niet altijd mogelijk. Bewoners met een woning recht onder een hoogspanningslijn kunnen zich dan mogelijk laten uitkopen door de gemeente.

Hiervoor heeft het kabinet op 1 januari 2017 de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding ingevoerd. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Financiering uitkoop en verkabelen of verplaatsen

De uitkoop wordt betaald uit de Rijksbegroting. Gemeenten en provincies kunnen voor verkabeling of verplaatsing een verzoek indienen bij de netbeheerder (is meestal TenneT).

Gemeenten en provincies dragen een deel van de kosten bij voor verkabeling of verplaatsing. De netbeheerder berekent de overige kosten voor verkabeling of verplaatsing door in de transporttarieven voor elektriciteit. Deze tarieven betaalt iedereen die een aansluiting heeft op het elektriciteitsnet. Dit staat in het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.