Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg naar aanleiding van de brief van 20 september 2019 over de Voorhang ontwerpregeling zorg en dwang – zorgverantwoordelijke

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport die zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 20 september 2019 over de Voorhang ontwerpregeling zorg en dwang – zorgverantwoordelijke.