Staatssecretaris Van Ooijen presenteert vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Maarten van Ooijen heeft vandaag zijn vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 gestuurd naar de Tweede Kamer. Een aanpak die hard nodig is nu bijna de helft van de Nederlanders zich eenzaam voelt en één op de tien sterk eenzaam. De nieuwe aanpak die gepresenteerd wordt in de Week tegen Eenzaamheid is gericht op Nederlanders van alle leeftijden. Voor de vervolgaanpak is deze kabinetsperiode €40 miljoen extra beschikbaar gemaakt. Daarnaast zal de campagne `Een klein gebaar kan het verschil maken` aandacht vragen voor deze problematiek.

Staatssecretaris Van Ooijen: “Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ons allemaal een basisbehoefte. We zijn een samenleving waar iedereen het verschil kan maken. Een klein gebaar kan een verschil maken. De urgentie van de opgave in de tijd waarin we nu leven is groot en wordt alleen maar groter. Daarom presenteer ik deze vervolgaanpak gericht op alle Nederlanders zodat we ons blijven inzetten voor mensen die dat nodig hebben. ”

Vervolgaanpak

De coronacrisis heeft laten zien dat elke Nederlander zich eenzaam kan voelen.  Waar het programma Eén tegen eenzaamheid zich in de vorige kabinetsperiode richtte op ouderen, adresseert het in de vervolgaanpak 2022 – 2025 eenzaamheid algemeen.

Het kabinet investeert tot 2025 €40 miljoen extra in het programma Eén tegen eenzaamheid. Met deze extra financiële middelen krijgen maatschappelijke initiatieven een impuls en worden gemeenten aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid te starten en langdurig voort te zetten. Ook investeert het kabinet in kennis. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma Eenzaamheid opgezet om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt.

Week tegen Eenzaamheid

In de 13e Week tegen Eenzaamheid, die loopt van 29 september t/m 6 oktober staat ontmoeting en verbinding centraal. Door het hele land zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Vanuit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid wordt samengewerkt aan prachtige initiatieven door onder meer Albert Heijn, Resto VanHarte, NS, ProRail, NLvoorelkaar, Jumbo, Luisterlijn, Partou en heel veel gemeenten.

Landelijke campagne van start

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid start de publiekscampagne Eén tegen eenzaamheid op tv, radio en online. De campagne vergroot het bewustzijn over eenzaamheid en roept op naar elkaar om te zien: ‘een klein gebaar kan het verschil maken’.