Grotere rol eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg, zoals de huisarts, de tandarts en de fysiotherapeut, kan de meeste gezondheidsproblemen oplossen. Dat is goedkoper dan ziekenhuiszorg. Daarom stimuleert de Rijksoverheid dat de eerste lijn zo veel mogelijk mensen helpt.

Eerst naar de huisarts

Ziekenhuizen en andere instellingen verrichten vaak medische handelingen die de huisarts ook kan doen. Dat kost de samenleving veel geld. Daarom wil de Rijksoverheid de eerstelijnszorg een grotere rol geven. Zo blijft zorg ook in de toekomst betaalbaar.

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulpposten

Veel mensen melden zich bij de spoedeisende hulppost terwijl hun zorgvraag goed behandeld kan worden bij een huisartsenpost. Dit brengt onnodig veel kosten met zich mee, ook voor de patiënt. Voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost geldt géén eigen risico, voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel.

Daarom wil het kabinet dat de spoedeisende hulpposten en huisartsenposten nog meer met elkaar gaan samenwerken. Alleen als het echt nodig is, worden patiënten doorverwezen naar de spoedeisende hulpposten. De spoedeisende hulp blijft toegankelijk in levensbedreigende gevallen. 

Samenwerking wijkverpleegkundigen en huisartsen

Het kabinet investeert in meer wijkverpleegkundigen in de eerste lijn. De wijkverpleegkundigen gaan nauw samenwerken met huisartsen om patiënten in de eerste lijn zo goed mogelijk te behandelen.

Samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde

De huisarts heeft niet altijd de kennis en kunde om ingewikkelde zorgvragen van ouderen goed te behandelen. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen dat wel. De Rijksoverheid wil daarom dat specialisten ouderengeneeskunde vaker ook buiten een verpleeghuis gaan werken. Zo kan de zorg voor kwetsbare ouderen thuis verder verbeteren.

Praktijkondersteuning voor zorgverleners

Er komen (meer) praktijkondersteuners die taken van de huisarts kunnen overnemen. Zij kunnen bijvoorbeeld patiënten met chronische ziekten als diabetes of astma controleren. Ook wijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten kunnen taken van de huisarts overnemen. Zodat deze meer tijd overhoudt voor patiënten met ingewikkelde problemen, of voor huisbezoeken.

Video: Specialistische zorg in de buurt

Specialistische zorg in de buurt