ID10745 brf TK voorhang Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers (verstrekking aan bestuursorganen)

Minister Van Engelshoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging  van het Besluit register onderwijsdeelnemers naar de Tweede Kamer. Het besluit gaat over de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers voor de uitvoering  van wettelijke taken door  bestuursorganen. Zij informeert de Kamer daarbij over de procedure en de verwachte inwerkingtreding. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

ID10745 brf TK voorhang Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers (verstrekking aan bestuursorganen) ( PDF | 1 pagina | 183 kB )