Exameneisen havo 2020

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak.

Eisen om te slagen voor havo

Je bent geslaagd voor HAVO als je aan al deze 4 eisen voldoet:

 • Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A of B. In het profiel Cultuur en Maatschappij is wiskunde geen verplicht vak.
 • Je hebt geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 gehaald. Dit geldt ook voor de individuele vakken van het combinatiecijfer.
 • Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald.
 • Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen:
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of
  • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of
  • Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6.

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend?

De Centrale Examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak, ook het eindcijfer. Als je in een eerder jaar al een vak hebt afgesloten met een centraal examen, dan moet de school dat cijfer wél gebruiken om jouw eindcijfer in dat vak te bepalen.

In het programma van Toetsing en Afsluiting van je school kun je vinden hoe je jouw schoolexamencijfers berekent.
Bekijk de toelichting op de berekening van de eindcijfers.

Wat is het combinatiecijfer?

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (CKV), het profielwerkstuk en eventueel een ander vak dat de school aanbiedt. Welke vakken meetellen voor het combinatiecijfer, staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting . Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook voor de afzonderlijke onderdelen moet je een 4 of hoger halen.

Examen in extra vak

Je kunt extra vakken doen en daar ook examen in doen. Dit komt dan op je cijferlijst te staan. Als je door het meetellen van een extra vak zou zakken, dan telt dat vak niet mee. Als je dat vak dan ook niet op je cijferlijst wilt, dan moet je dit aangeven bij je school. Als je wiskunde als extra vak volgt, dan telt dat vak niet mee voor de uitslag als je daardoor zou zakken.

Examen in vak op hoger niveau

Als je een vak op hoger niveau doet, telt dit op dezelfde manier mee als een vak op je eigen niveau. Dit komt op je diploma en cijferlijst te staan.

Resultaatverbeteringstoets

Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal twee vakken een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school organiseert deze toetsen.

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer  bepaald. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Als je dit jaar in één of meer vakken vervroegd examen doet, let dan op. Als je dit jaar twee resultaatverbeteringstoetsen inzet, heb je volgend schooljaar geen herkansingsmogelijkheid meer. Als je één resultaatverbeteringstoets doet, mag je volgend jaar nog wel een herkansing doen.

Meer informatie nodig?

Als je vragen hebt over jouw schoolexamen, dan kan je die bij jouw school stellen. Meer informatie over het eindexamen van 2020 vind je op Rijksoverheid.nl/examens.

Staatsexamen

Bekijk meer informatie over het staatsexamen en het coronavirus op DUO.nl.