Exameneisen vmbo basis of kader 2020

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak.

Eisen om te slagen voor vmbo basis of beroep

Je bent geslaagd voor vmbo basis of kader als je aan al deze 4 eisen voldoet:

 • Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.
 • Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor de individuele vakken van het combinatiecijfer.
 • Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV voldoende of goed hebt gehaald.
 • Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan één van de volgende eisen:
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of
  • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7.

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend?

De Centrale Examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak, ook het eindcijfer. Als je in een eerder jaar al een vak hebt afgesloten met een centraal examen of een CSPE, dan moet de school dat cijfer wél gebruiken om jouw eindcijfer in dat vak te bepalen.

In het programma van Toetsing en Afsluiting van je school kun je vinden hoe je jouw schoolexamencijfers berekent.
Bekijk de toelichting op de berekening van de eindcijfers.

Wat is het combinatiecijfer?

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken. Het combinatiecijfer moet mag niet lager zijn dan een 4. Ook voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken mag je niet lager dan een 4 halen.

Examen in extra vak

Je kunt extra vakken doen en daar ook examen in doen. Dit komt dan op je cijferlijst te staan. Als je door het meetellen van een extra vak zou zakken, dan telt dat vak niet mee. Als je dat vak dan ook niet op je cijferlijst wilt, dan moet je dit aangeven bij je school.

Examen in vak op hoger niveau

Als je een vak op hoger niveau doet, telt dit op dezelfde manier mee als een vak op je eigen niveau. Dit komt op je diploma en cijferlijst te staan.

Resultaatverbeteringstoets

Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal drie vakken een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school organiseert deze toetsen. Je mag voor twee algemeen vormende vakken een resultaatverbeteringstoets doen, én voor het beroepsgerichte profielvak.

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer  bepaald. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Als je dit jaar in één of meer vakken vervroegd examen doet, let dan op. Als je dit jaar alle resultaatverbeteringstoetsen inzet, heb je volgend schooljaar geen herkansingsmogelijkheid meer.

Wanneer ben ik geslaagd in een leer-werktraject?

Als je een leer-werktraject volgt in de vmbo basisberoepsgerichte leerweg, dan ben je geslaagd als:

 • Je eindcijfer voor Nederlands een 6 of hoger is.
 • Je voor geen enkel beroepsgericht keuzevak lager dan een 4 hebt gehaald.
 • Je combinatiecijfer een 6 of hoger is.
 • Je eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak een 6 of hoger is.
 • Ook moet je een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer.

Meer informatie nodig?

Als je vragen hebt over jouw schoolexamen, dan kan je die bij jouw school stellen. Meer informatie over het eindexamen van 2020 vind je op Rijksoverheid.nl/examens.

Staatsexamen

Bekijk meer meer informatie over het staatsexamen en het coronavirus op DUO.nl.