Wanneer waren de examens voortgezet onderwijs in 2021?

De examens voor het voortgezet onderwijs waren op onderstaande data.

Het examenrooster voor de centrale examens in het regulier onderwijs en vavo:
Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1:
Eerste afnames
17 mei t/m 1 juni 10 juni
16 juni voor digitale examens basis en kader
Tijdvak 2:
Eerste afnames en herkansingen
14 juni t/m 25 juni 2 juli
Tijdvak 3:
Herkansingen
6 t/m 9 juli 15 juli
Het examenrooster voor de centrale examens voor het staatsexamen (in dit rooster zijn niet de (schriftelijke) college-examens opgenomen):
Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1:
Eerste afnames
17 mei t/m 1 juni 10 juni
Tijdvak 2:
Eerste afnames
14 juni t/m 25 juni 2 juli
Tijdvak 3:
Herkansingen
10 t/m 19 augustus 27 augustus