Eindexamens 2022

Door de coronacrisis hebben leerlingen in 2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen gaat van 4 naar 10 dagen. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen. Voor het vmbo is er nog een wijziging in de toetsing voor het profielvak.

Aanpassingen in het centraal examen in schooljaar 2021-2022

Aanpassingen voor alle leerlingen en staatsexamenkandidaten

  • Tweede tijdvak van het centraal examen verlengd naar 10 dagen

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Hierdoor heeft een leerling 2 keuzes: 

  1. De leerling mag 1 of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heeft de leerling meer tijd voor de voorbereiding. 
  2. De leerling mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is een oplossing als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak.

De keuze is aan de leerling. De leerling mag daarbij overleggen met bijvoorbeeld de mentor of vakdocent. Geeft de leerling geen keuze door? Dan kan de school bepalen wanneer de leerling de examens aflegt, in het eerste of tweede tijdvak. 

  • Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1.

  • Eén vak niet mee laten tellen

Eindexamenleerlingen mogen één vak wegstrepen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

  • Herkansing in derde tijdvak

Er komt een derde tijdvak op de scholen. Legt de leerling het examen van een vak voor het eerst in het tweede tijdvak af? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak. 

Examen beroepsgericht profielvak in het vmbo

  • Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in schooljaar 2021-2022 voor de helft afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). En voor helft met een schoolexamen. 2 van de verplichte 4 onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgesloten met een cspe en de andere 2 met een schoolexamen. 
  • Voor de afname van het cspe geldt een langere periode waarin deze kunnen worden afgenomen.

Staatsexamenkandidaten

Kandidaten die in 2022 staatsexamen doen krijgen de mogelijkheid om van 2 vakken alle examenonderdelen te herkansen:

  • 1 extra herkansing voor het centraal examen, en daarnaast
  • 1 extra herkansing voor (alle onderdelen van) een college-examen.

Dat is net als voor alle eindexamenleerlingen.

Kandidaten die staatsexamen doen mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondeling examen. Zij mogen zelf kiezen wie dit is. Deze vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld de vraag herhalen en de kandidaat geruststellen. De vertrouwenspersoon mag niet meehelpen met het antwoord.

Bepalen van de uitslag

De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes.

Bekijk de precieze voorwaarden op Examenblad.nl.