Eindexamens 2022

Door de coronacrisis hebben leerlingen in 2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Leerlingen kunnen de centrale examens spreiden over het eerste en het tweede tijdvak en krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Voor het vmbo is er nog een wijziging in de toetsing voor het profielvak.

Aanpassingen in het centraal examen in schooljaar 2021-2022

Aanpassingen voor alle leerlingen en staatsexamenkandidaten

  • Spreiding centrale examens

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om de centrale examens te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Daarom wordt het tweede tijdvak uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Hierdoor heeft een leerling 3 keuzes: 

  1. De leerling legt het hele centraal examen af in het eerste tijdvak (zoals in een normaal examenjaar). 
  2. De leerling mag 1 of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heeft de leerling meer tijd voor de voorbereiding. 
  3. De leerling mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is een oplossing als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak.

De keuze is aan de leerling. De leerling mag daarbij overleggen met bijvoorbeeld de mentor of vakdocent. Geeft de leerling geen keuze door? Dan kan de school bepalen wanneer de leerling de examens aflegt, in het eerste of tweede tijdvak. 

  • Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1.

  • 1 vak niet mee laten tellen

Eindexamenleerlingen mogen het eindcijfer van 1 vak wegstrepen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

  • Herkansing in derde tijdvak

Er komt een derde tijdvak op de scholen. Legt de leerling het examen van een vak voor het eerst in het tweede tijdvak af? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak. 

Examen beroepsgericht profielvak in het vmbo

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in schooljaar 2021-2022 afgesloten met een schoolexamen in plaats van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Scholen kunnen het cspe wel gebruiken voor het schoolexamen. Voor de afname van het cspe geldt een langere periode waarin deze kunnen worden afgenomen.

Staatsexamenkandidaten

Staatsexamenkandidaten kunnen ook het centraal examen spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Ook krijgen kandidaten die in 2022 proberen hun diploma te halen de mogelijkheid om van 2 vakken alle examenonderdelen te herkansen:

  • 1 extra herkansing voor het centraal examen, en daarnaast
  • 1 extra herkansing voor (alle onderdelen van) een college-examen.

Dat is net als voor alle eindexamenleerlingen.

Kandidaten die staatsexamen doen mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondeling examen. Zij mogen zelf kiezen wie dit is. Deze vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld de vraag herhalen en de kandidaat geruststellen. De vertrouwenspersoon mag niet meehelpen met het antwoord.

Bepalen van de uitslag

De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes.

Bekijk de precieze voorwaarden op Examenblad.nl.