Wanneer zijn de examens voortgezet onderwijs in 2022?

De centrale examens in het voorgezet onderwijs en vavo zijn op onderstaande data.

Regulier onderwijs en vavo

Het examenrooster voor de centrale examens in het regulier onderwijs en vavo in 2022:

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1:
Eerste afnames
12 t/m 30 mei 9 juni*
Tijdvak 2:
Eerste afnames en herkansingen
13 juni t/m 24 juni 1 juli
Tijdvak 3:
Herkansingen
5 t/m 8 juli 14 juli

*De N-termen voor de digitale flexibele examens in het vmbo worden op 15 juni bekendgemaakt. Deze leerlingen horen iets later dan andere leerlingen de uitslag.

Staatsexamens

Het examenrooster voor de centrale examens voor het staatsexamen (in dit rooster zijn niet de (schriftelijke) college-examens opgenomen):

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1:
Eerste afnames
16 t/m 30 mei 9 juni
Tijdvak 2:
Eerste afnames
13 t/m 24 juni 1 juli
Tijdvak 3:
Herkansingen
9 t/m 18 augustus 26 augustus

Rooster met vakken

Het College voor Toetsen en Examens maakt het precieze rooster (met vakken) later bekend.