Sterk stijgende energieprijzen: maatregelen en gevolgen

Het kabinet neemt maatregelen om de stijging van de energierekening te beperken. Huishoudens kunnen zelf ook maatregelen nemen.

Wat is er aan de hand?

De aardgasprijs is de afgelopen maanden wereldwijd fors gestegen. De gasvoorraden in Europa zijn lager dan andere jaren. Een belangrijke reden is dat de economie zich veel sneller herstelt van de coronapandemie dan was voorzien. Hierdoor is het energieverbruik overal ter wereld sterk toegenomen. Dit betekent dat er veel gas nodig is. 

Het aanbod van gas is op dit moment laag. Rusland en Noorwegen zijn belangrijke leveranciers van aardgas voor Europa. Zij hebben onder andere door onderhoud moeite om meer aardgas te leveren. De hoge gasprijs maakt ook elektriciteit en warmte duurder. Voor de productie van warmte en elektriciteit is aardgas nodig. Producten en levensmiddelen in winkels kunnen hierdoor ook duurder worden.

De hoge energieprijzen hebben gevolgen voor de energierekening van bedrijven en huishoudens. Bedrijven in de industrie en glastuinbouw merken dit al. Denk aan de productie van aluminium of het telen van tomaten. De energiekosten voor aardgas worden zo hoog, dat een aantal bedrijven ervoor kiest om minder te produceren. De verwachting is dat de krapte op de gasmarkt in Europa de komende maanden aanhoudt en de aardgasprijzen in deze periode nog hoog zullen blijven.

De gasopslagen voor huishoudens in Nederland zijn goed gevuld. Dit is net als voorgaande jaren. Er is nu voldoende gas en elektriciteit voor huishoudens. Voor bedrijven en industrie die heel veel aardgas verbruiken ligt dat anders. De opslag voor het type aardgas dat zij gebruiken zijn in NL veel minder gevuld dan andere jaren. Op Europees niveau is dat verschil minder groot.

Welke maatregelen neemt de overheid?

Het kabinet verlaagt de energiebelasting voor huishoudens en bedrijven voor het jaar 2022. Het kabinet trekt een bedrag uit van 2,7 miljard Euro voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard voor de compensatie van bedrijven. Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dat kan bijvoorbeeld met het aanbieden van energiebesparende maatregelen of een uitgebreid energiebespaaradvies. De maatregelen verzachten de gevolgen van de stijgende energieprijzen met extra aandacht voor huishoudens met een laag inkomen en uitkering. Het kabinet blijft de ontwikkelingen rond de energieprijzen en de gevolgen voor de energierekening nauwlettend in de gaten houden.

Wat betekenen de maatregelen voor huishoudens?

Bijna alle huishoudens gaan ook met de maatregelen in 2022 meer voor hun energie betalen. De maatregelen die de overheid neemt verzachten de gevolgen voor de energierekening. Gemiddeld kan dit voor een huishouden 400 Euro per jaar betekenen. Hoeveel een huishouden uiteindelijk precies meer gaat betalen is afhankelijk van het energieverbruik. De samenstelling van huishoudens en mate van isolatie van de woning heeft hier grote invloed op.

Wat kan ik zelf doen?

Veel Nederlanders gaan de komende tijd merken dat de energierekening gaat stijgen. Hoeveel u meer gaat betalen hangt af van uw energieverbruik en uw energiecontract. U kunt onaangename verrassingen voorkomen door de komende tijd in uw contract na te kijken of u binnenkort tariefswijzingen kunt verwachten. Huishoudens hebben dan meer tijd om maatregelen te nemen als dat nodig is. Minder energie verbruiken is soms beperkt mogelijk, maar kan toch helpen. Denk aan het dak isoleren, korter douchen, tochtstrippen plaatsen of de verwarming een graadje lager zetten of uitzetten in kamers die je niet gebruikt. Welke maatregelen het meest passend zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en voorkeuren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Milieu Centraal.

Hoe ziet de komende tijd eruit?

Het demissionaire kabinet blijft de ontwikkeling van de gasprijzen en de gevolgen voor de energierekening van huishoudens en bedrijven de komende maanden scherp in de gaten houden. Ook overlegt het kabinet intensief in Europees verband om de problemen rond de hoge gasprijzen aan te pakken. 

Het blijft ook op de langere termijn belangrijk om ons energieverbruik te verminderen om de klimaatdoelen te halen. Daarom zet het kabinet onder meer in op isolatie van bedrijven en woningen. Deze maatregelen helpen om het energieverbruik van huishoudens en bedrijven te verminderen. Zo worden zij ook minder kwetsbaar voor sterk stijgende energieprijzen.
 

Vragen en antwoorden over de stijgende energieprijzen