Welke voorwaarden gelden voor huurwoningen aangesloten op een warmtenet met een energieprestatievergoeding (EPV)?

Voordat uw verhuurder een energieprestatievergoeding (EPV) kan voorstellen, moet uw huurwoning aangesloten op een warmtenet aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet de woning minstens evenveel duurzame energie opwekken, als u aan warmte uit het warmtenet verbruikt. Is de warmte uit het warmtenet niet helemaal duurzaam? Dan moet de woning meer duurzame energie opwekken om de niet-duurzame warmte uit het net te compenseren.

Woning is energiezuinig en wekt zelf ook energie op

Uw verhuurder mag pas een EPV voorstellen als hij:

  • uw woning energiezuinig maakt;
  • ervoor zorgt dat uw woning zelf veel energie opwekt.

De verhuurder stelt een EPV voor als vergoeding voor de kosten die hij maakt voor het aanpassen van uw huurwoning.

Woning wekt duurzame energie op

De huurwoning moet veel energie duurzaam opwekken. De minimumeisen hiervoor zijn:

  • 26 kWh per vierkante meter aan elektriciteit voor gebruik van uw apparaten. En voor de installaties in de woning. Bijvoorbeeld de ventilatie en cv-ketel;
  • als het warmtenet niet-duurzame energie levert: meer duurzame energie opwekken om de niet-duurzame warmte te compenseren.

Hoeveel niet-duurzame energie compenseren

Moet uw woning extra energie opwekken om niet-duurzame energie te compenseren? Dan krijgt u van uw verhuurder een EMG-verklaring. In de EMG verklaring staat hoe duurzaam de warmte is en hoeveel duurzame energie de woning moet opwekken.

Uw verhuurder moet u de verklaring laten zien voordat u de EPV-overeenkomst afsluit. De EMG-verklaring is gecontroleerd door Bureau CRG. Dit bureau is onafhankelijk.

Woning is goed geïsoleerd

Voor een EPV moet de woning goed geïsoleerd zijn. Of de verhuurder moet de woning goed laten isoleren. Daarna kan uw verhuurder de isolatie laten beoordelen door een erkend bedrijf. Dat bekijkt onder andere de vloer- en dakisolatie. En welk type glas uw ramen hebben. Het bedrijf maakt hiervan een rapport.

Woning heeft lage warmtevraag

Met de gegevens over de isolatie bepaalt het bedrijf de warmtevraag. Het begrip warmtevraag geeft aan hoeveel energie nodig is om uw woning te verwarmen bij gemiddeld verbruik in een jaar met een normale winter. Hoe beter de isolatie, hoe lager de warmtevraag van de woning. Uw verhuurder mag een EPV voorstellen als de warmtevraag maximaal lager 50 kWh per vierkante meter per jaar is als deze is bepaald met de NEN 7120. Als de warmtevraag is bepaald met de NTA 8800 mag de warmtevraag maximaal 41 kWh per vierkante meter zijn.