Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen.

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht (PDF | 26 pagina's | 331 kB)