Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

Bijlage bij de brief over het Warmtefonds, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS).

Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) (PDF | 3 pagina's | 33 kB)