Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Warmtefonds

Bijlage bij de brief over het Warmtefonds, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS).

Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Warmtefonds (PDF | 3 pagina's | 32 kB)