Meer met minder - convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Het Rijk heeft in 2012 met verschillende branche-organisaties (bouw-, installatie- en energiesector) afgesproken om elk jaar 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken.