Kamerbrief voortgang energiebesparing

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing.