Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving

In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen van 20% CO2 reductie in 2020 moet ook in de gebouwde omgeving energie worden bespaard.

Energiebesparing is een belangrijk middel om de klimaatdoelen te realiseren maar ook de problematiek van de stijgende woonlasten aan te pakken. Zeker in tijden van economische crisis en slinkende budgetten is dat een uitdaging van formaat. Het kabinet zal nadrukkelijk een beroep doen op andere overheden, marktpartijen en consumentenorganisaties om een bijdrage te leveren en gezamenlijk het beleid tot uitvoering te brengen.

Op www.government.nl vindt u de Engelstalige versie van dit document: Plan of Action Energy Saving in Built Environment.