Marktconsultatie Digitaal Aanvragen van het Nieuwe Energielabel voor woningen: Resultaten en advies

Onderzoek onder marktpartijen naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van een betaalbaar, betrouwbaar en nauwkeurig energielabel dat digitaal aangevraagd kan worden, zonder dat een energieadviseur de kenmerken in de woning komt opnemen.