Waarde en effecten van het energielabel

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek om te achterhalen wat de functie van het energielabel als bewustwordingsinstrument is en in hoeverre het aanzet tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

Waarde en effecten van het energielabel (PDF | 54 pagina's | 4,1 MB)