Besluit op Wob-verzoek over het verkopen van een huis zonder energielabel

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake informatie over het beleid en procedures mbt het opleggen van bestuurlijke sancties en de bezwaarbehandeling daarvan inzake het verkopen van een huis zonder energielabel. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

Brief (PDF | 2 pagina's | 930 kB)

Bijlage (PDF | 2 pagina's | 477 kB)