Besluit op Wob-verzoek over toekennen energielabels aan recreatiewoningen

Besluit op een verzoek om informatie over het toekennen van energielabels aan recreatiewoningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over toekennen energielabels aan recreatiewoningen (PDF | 7 pagina's | 3,3 MB)

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over toekennen energielabels aan recreatiewoningen (PDF | 51 pagina's | 6,9 MB)