Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving

Brief over het beleid tot 2021 op het gebied van erfgoed.

Doelen kabinetsbeleid erfgoed

In deze kabinetsperiode is er € 325 miljoen beschikbaar. Met dit geld wil het kabinet het erfgoed:

  • voor de huidige generatie en toekomstige generaties behouden;
  • in de leefomgeving van mensen positioneren;
  • in de maatschappij onder de aandacht brengen.