Beslisnota bij Aanbiedingsbrief wijziging Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief wijziging Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (PDF | 1 pagina | 59 kB)