Beslisnota bij RHCs en bestuurlijke afspraak

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij RHCs en bestuurlijke afspraak (PDF | 1 pagina | 105 kB)