Kamerbrief over uitkomsten pilot 2 en 3 Doorwerking Nationale Ruimtelijke Belangen (Werelderfgoed en Militaire Terreinen)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de resultaten van 2 pilotstudies over de doorwerking van nationale ruimtelijke belangen voor de onderwerpen (wereld)erfgoed en militaire terreinen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over uitkomsten pilot 2 en 3 Doorwerking Nationale Ruimtelijke Belangen (Werelderfgoed en Militaire Terreinen) (PDF | 2 pagina's | 143 kB)