Regeling wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

De regeling gaat over verhoging van het subsidieplafond voor haalbaarheidsonderzoeken of interactieve of procesgerichte onderzoeken en een verlenging van de regeling.

Regeling wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (PDF | 3 pagina's | 144 kB)