Regeling wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

De regeling gaat over verhoging van het subsidieplafond voor haalbaarheidsonderzoeken of interactieve of procesgerichte onderzoeken en een verlenging van de regeling.