Antwoorden vragen Verlenging herbestemmingsregeling 2022

Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verslag van het schriftelijk overleg  over de verlenging van
de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Zij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Antwoorden vragen Verlenging herbestemmingsregeling 2022 (PDF | 7 pagina's | 478 kB)