Besluit op Woo-verzoek over de inwerkingtreding Cultuurgoedregeling van de Successiewet 1956 in 1997

Besluit op een verzoek om informatie over de inwerkingtreding Cultuurgoedregeling van de Successiewet 1956 in 1997. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).