Hulp voor vastgelopen herbestemmingsprojecten monumenten

Particulieren of organisaties die een monument een nieuwe bestemming willen geven, lopen soms vast door bijvoorbeeld de vergunningverlening. Zij kunnen hulp van de commissie herbestemming monumenten inroepen.

Advies van de Commissie herbestemming monumenten

De Commissie herbestemming monumenten adviseert vastgelopen herbestemmingsprojecten vanuit haar inhoudelijke en bestuurlijke expertise en ervaring.  Het gaat hierbij om rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.

Heeft u ervaring met een succesvol herbestemmingsproject en wilt u uw kennis delen met nieuwe initiatiefnemers? Of heeft u hulp nodig in een vastgelopen herbestemmingsproject? Stuur dan een e-mail naar commissieherbestemming@minocw.nl.

Vastgelopen projecten aanmelden

Bent u eigenaar van een monumentaal pand en heeft u deze herbestemd? Of kent u een initiatiefnemer die een bijzondere herbestemming heeft uitgevoerd? Dan kom je in aanmerking voor de Pieter van Vollenhovenprijs. Meld je voor 30 april 2019 aan voor de Pieter van Vollenhovenprijs 2019.