Vergunningen, leningen en subsidies voor rijksmonumenten

De overheid ondersteunt eigenaren bij het onderhoud van hun rijksmonument. Bijvoorbeeld met subsidies en voordelige leningen voor onderhoud en restauratie. Of een eigenaar een subsidie of lening krijgt, hangt af van het soort monument.

Vergunning voor aanpassing monument

Voor aanpassingen van een rijksmonument heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente behandelt uw aanvraag. Soms adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de gemeente. Bijvoorbeeld bij (gedeeltelijke) sloop of herbestemming. Archeologische rijksmonumenten zijn plekken in het landschap waar sporen uit het verleden in de grond zitten. Als u zo'n plek wilt aanpassen, heeft u een monumentenvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u de vergunning van de RCE.

Subsidies en leningen voor onderhoud monumenten

Bent u eigenaar van een monument? Dan kan de overheid u financieel ondersteunen bij het onderhoud van uw monument. Of een eigenaar in aanmerking komt voor subsidies, leningen of fiscale voordelen, ligt aan het soort monument.

Onderhoud en restauratie van een monument kan een ingewikkeld proces zijn. Speciaal voor monumenteigenaren is er de gids Monumentaal wonen.

Ondersteuning voor instandhouding rijksmonumenten

Het is mogelijk financiële ondersteuning te krijgen voor het normale onderhoud van rijksmonumenten waarin niet wordt gewoond. Dit gaat via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Voor het normale onderhoud van uw rijksmonument waarin wordt gewoond, kunt u een lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.