Heb ik een vergunning nodig als ik wil bouwen op een archeologisch rijksmonument?

U heeft altijd een monumentenvergunning nodig als u gaat bouwen op het terrein van een archeologisch rijksmonument. Bijvoorbeeld als u een bedrijfspand of een woning wilt bouwen. Of als u sloten of grachten wilt uitgraven of dempen.

In Nederland zijn ongeveer 12.000 archeologische terreinen. Dit zijn locaties waarbij historische resten in de grond zitten. Bijvoorbeeld scheepswrakken of oude nederzettingen. Bijna 1.500 van zulke terreinen zijn rijksmonumenten. Een monumentenvergunning wordt afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Ingrepen waarvoor een monumentenvergunning nodig is

Voor de volgende werkzaamheden heeft u altijd een monumentenvergunning nodig:

  • de (ver)bouw van schuren, woningen of bedrijfspanden;
  • de aanleg van verharde paden;
  • het graven van sleuven;
  • (opnieuw) uitgraven of dempen van sloten en grachten;
  • diepploegen;
  • egaliseren;
  • de aanleg van drainagebuizen of leidingen;
  • de verlaging van het grondwaterpeil;
  • de omzetting van grasland in akkerland, (glas)tuinbouw, bollenteelt of fruitteelt.

Monumentenvergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente waar het monument zich bevindt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt en verleent de aanvraag. Zodra de Omgevingswet geldt, verandert dit. De vergunning wordt dan verleend door de gemeente waarin het archeologisch rijksmonument zich bevindt.