Kan ik een lening of subsidie krijgen voor onderhoud van mijn monument?

U kunt van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw monument. Dit kan een subsidie of een lening zijn. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument dat u bezit.

Subsidieregeling onderhoud rijksmonument

Vanaf 1 januari 2019 zijn de kosten voor onderhoud van een rijksmonument niet meer aftrekbaar binnen de inkomstenbelasting. U kunt in plaats daarvan gebruikmaken van een subsidieregeling. Op de website Cultureelerfgoed.nl staat meer informatie over deze vervangende subsidieregeling.

Lening voor rijksmonumentaal woonhuis

Bent u eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis? Dan komt u in aanmerking voor een lening met lage rente: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% rente). Hoe u deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, staat op de website van het Restauratiefonds.

Lening voor energiebesparende maatregelen

Neemt u meteen energiebesparende maatregelen tijdens de restauratie? Dan kunt u de Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. Eigenaar-bewoners en VvE’s van rijksmonumentale woningen en/of appartementen kunnen deze lening aanvragen. 

Voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen regelt u 1 financiering bij het Restauratiefonds, tegen dezelfde rente. Lees ook alle voorwaarden van de Duurzame Monumenten-Lening op de website van het Restauratiefonds.

Subsidie en lening voor overige rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Zoals een klooster, molen of vuurtoren? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Voor deze rijksmonumenten en ook voor archeologische rijksmonumenten is er de instandhoudingssubsidie. De subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden. De overheid keert deze subsidie over een periode van 6 jaar uit. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Als eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is, kunt u ook een lening krijgen van het Restauratiefonds. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek. Wilt u minimaal € 300.000 lenen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Restauratiefondsplus-hypotheek. Als u een Restauratiefondshypotheek of een Restauratiefondsplus- hypotheek wil aanvragen, mag u geen instandhoudingssubsidie aanvragen. Ook mag u geen instandhoudingssubsidie hebben ontvangen voor dezelfde werkzaamheden.

Met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten kunnen eigenaren een monument een andere functie geven. Bijvoorbeeld een kerk verbouwen tot winkel.

Lening voor gemeentelijk of provinciaal monument

Voor onderhoud of restauratie van een provinciaal of gemeentelijk monument, kunt u een financiering aanvragen. Dit kan bij het Nationaal Restauratiefonds. Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of kopen. Het Nationaal Restauratiefonds helpt ook bij het aanvragen van financieringen van provincies of gemeenten. 

Lening voor nieuwe functie kerk

Kerken kunnen voor meer functies worden gebruikt als ze worden aangepast met extra faciliteiten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld dienst doen als concertzaal als er toiletten of een keuken zijn. Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u een lening met lage rente aanvragen: de Kerken Nevenfunctie-lening.

Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u ook in aanmerking komen voor een instandhoudingssubsidie. Het is niet mogelijk om voor dezelfde aanpassing zowel een lening als een subsidie te krijgen.