Hoe kan ik met mijn partner gezamenlijk gezag aanvragen over ons kind?

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen het gezag, maar alleen de moeder. U kunt bij de rechtbank gezamenlijk gezag aanvragen over uw kind als u het kind voor 1 januari 2023 erkend heeft.

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen.

Online aanvragen gezamenlijk gezag kind

Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kunt u met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen over uw kind. Dat kost geen geld. Met DigiD krijgt u toegang tot het digitale formulier ‘Aanvragen gezamenlijk gezag’.

Aanvragen gezamenlijk gezag kind met formulier

Heeft u zelf geen DigiD of uw kind (nog) geen BSN? Gebruik dan het aanvraagformulier voor gezamenlijk gezag op de website Rechtspraak.nl. U moet daarbij bewijs meesturen. Bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte. Dat kunt u aanvragen in de gemeente waar uw kind is geboren.

De papieren stuurt u op of geeft u af bij een rechtbank bij u in de buurt. Is uw kind niet in Nederland geboren of is de geboorteplaats van uw kind onbekend? Ook dan mag u op deze manier gezamenlijk gezag aanvragen.

Aantekening gezamenlijk gezag in gezagsregister

Keurt de griffier van de rechtbank uw aanvraag goed? Dan komt het gezamenlijk gezag aangetekend in het openbare Centraal Gezagsregister te staan. Vanaf dat moment bent u samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Inzage en uittreksel gezagsregister

Wilt u een uittreksel uit het register ontvangen? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij 1 van de rechtbanken in Nederland. Een uittreksel uit het gezagsregister opvragen is gratis. U heeft een uittreksel nodig als u wilt aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over uw kind.